Proiectare

Proiectare Instalatii Electrice Cominstel Proiectare, execuţie de reţele electrice, cu servicii complete

Proiectare de iluminare 3D

Întreținere

Intretinere instalatii electrice cominstel Întreţinere, recondiţionare


• recondiţionare, extinderea aparaturii de măsurare consum învechite

• schimbarea conductei principale
• schimbarea, repararea tablourilor de siguranţă etc.

Verificări ale protecţiei împotriva electrocutării şi fulgerelor


Activitatea noastră se extinde şi la efectuarea verificării protecţiei împotriva electrocutării şi fulgerelor, verificarea standardelor, întocmirea documentaţiilor şi proceselor verbale conform prevederilor, remedierea defecţiunilor constatate, precum şi revizii periodice.

Instalații Electrice

Instalatii Electrice CominstelLucrări de instalaţii electrice în clădiri şi case de locuit

instalare de contoare, tablouri de distribuţie şi de siguranţă
• montare cabluri adâncite în perete şi în canale
• montare de armături, comutatoare, întrerupătoare
• montarea corpurilor de iluminat
• sisteme de iluminat de ambianţă şi decorativ
• sisteme de iluminat pentru grădini
• iluminarea decorativă a edificiilor

Protecție Paratrăsnet

Protectie Paratrasnet Cominstel Sisteme de protecţie împotriva supratensiunii şi reţele de paratrăsnete

Activitatea noastră cuprinde şi construirea sistemelor de descărcare supratensiune şi a reţelelor de paratrăsnete. Protecţia la fulgere este un mijloc de apărare eficient al vieţii şi bunurilor contra incendiilor. Protecţia la fulgere este asigurat de un sistem în mai multe trepte. Protecţia exterioară la fulgere – adică paratrăsnetul montat pe acoperiş – descarcă energia fulgerului în sol fără a provoca stricăciuni sau incendii în clădire. Protecţia interioară: diferitele elemente de descărcare a supracurenţilor ne apără contra inducţiei câmpului electromagnetic generat ca efect secundar al fulgerului şi împotriva supracurenţilor de origine electrostatică. Numai un sistem exterior şi interior de protecţie la fulgere, construit în mod profesionist, poate proteja eficient aparatele Dvs. electrice-electronice.

Think Green

Green Blue Orange Back to Top